Facebook Twitter Instagram Youtube
       
H?ZMETLER?M?Z
     
 
 
 
 
 
 
;
 

K?tahya Oto Kurtarma

Oto kurtarma i?lemleri tecr?beli personel ve tam techizatl? ara?lar ile yap?lmal?d?r. ?zellikle k?? aylar?nda ara?lar sadece kazalar sebebiyle de?il kaygan zeminden dolay?da yoldan ??kabilmekte, ?arampole veya d???k bankete d??ebilmekte, kara veya ?amura saplanabilmektedir. Bu ve bunlara benzer durumlarda K?tahya Kurtar?c? hizmetimizle 7/24 hizmetinizdeyiz. Profesyonel kadromuzla K?tahya ve ?evre illere oto kurtarma hizmeti vermekteyiz.

Kurtar?c? Yusuf - ?zg?ven Vin? ??letmesi olarak yolda kalan ara?lar?n?z? bulundu?u ortamdan kurtar?p ?ekici ara?lar?m?zla istedi?iniz noktaya ula?t?r?yoruz. Ar?za yada herhangi bir nedenle yolda kalan ara?lar?n?z? 7 g?n 24 saat kurtar?c? hizmetimizle ?ekiyoruz. K?tahya kurtar?c? hizmetimizden sadece binek ara?lar?n?z i?in de?il ayn? zamanda orta ve b?y?k ticari ara?lar?n?z i?inde yararlanabilirsiniz. Yard?ma ihtiyac?n?z oldu?unda size bir telefon kadar yak?n?z. K?tahya Kurtar?c? hizmetleri. K?tahya ve ?evre illerde en uygun fiyata en kaliteli hizmeti almak istiyorsan?z do?ru yerdesiniz.

?zg?ven Vin? ??letmesi - Kurtar?c? Yusuf
?leti?im Numaralar?m?z : 0274 231 9888 - 0533 662 9955 - 0542 611 0119

Forklift Kiralama


?zg?ven Vin? K?tahya Vin? ??letmesi -?Forklift kiralama?ihtiya?lar?n?za ak?lc? ??z?mler sunuyoruz.?

Forkliftler i? hayat?nda insan g?c?n?n yetmedi?i a??r y?klerin kald?r?lmas?, istenilen yere ta??nmas? ve uygun olan yerlere istiflenmesi i?lemlerinde kullan?lan i? makinalar?d?r. Forkliftlerin b?y?kl??? kullan?m alanlar? ve kullan?m yerlerine g?re de?i?mektedir.?Forklift?ta??ma kapasiteleri 0.5 Ton ile 30 Ton aras?nda de?i?mektedir.

Forklift kullanarak hem zamandan hemde i? g?c?nden kazanabilirsiniz.?

?zg?ven Vin? Forklift kiralama ihtiya?lar?n?zda size bir telefon kadar yak?n. L?tfen forklift kiralama i?lemleriniz i?in irtibat numaralar?m?zdan bize ula??n.?K?tahya?7/24 Forklift Kiralama.?

Kamyonlu Vin? Kiralama

Kamyonlu vin? kiralama?ihtiya?lar?n?zda ?zg?ven Vin? 7/24 yan?n?zda.?Kamyonlu Vin? kiralama?ihtiya?lar?n?za sizin i?in en do?ru ??z?mleri sunuyoruz.

?zg?ven Vin? i?letmesinden saatlik - g?nl?k - haftal?k - ayl?k ve daha uzun s?reler i?in vin? kiralayabilirsiniz.

Kamyonlu vin? kiralama bizim i?imiz. L?tfen irtibat numaralar?m?zdan aray?n size gereken bilgiyi sunal?m.?Sepetli Vin? Kiralama

K?tahya sepetli vin? kiralama

?zg?ven Vin? i?letmesi olarak?vin? kiralama?konusunda bir?ok alanda hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz arasinda?K?tahya sepetli vin??kiralama hizmeti de bulunmaktad?r.?

K?tahya'da sepetli vin? kiralama i?lemlerinizde ?zg?ven vin? isletmesi olarak hizmetinizdeyiz.

Sepetli vin?ler sayesinde farkl? y?ksekliklerdeki ?al??malar?n?z? minimum risk oran? ile ger?ekle?tirebilirsiniz.?Sepetli vin?ile yap?lan ?alsmalarla hem kaza riskini, hemde ?al??ma s?resini asgari d?zeye indirebilirsiniz.

Kiral?k sepetli vin?ler ile d?? cephe boyama ve d?? cephe tadilat, reklam tabelas? montaj?, bayrak asma, elektrik ve telefon direklerinin montaj?, sokak ayd?nlatma montaj? ve tamiri ve bunlara benzer bir ?ok i?lemi kolayca ve g?venli bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz.

?zg?ven vin? i?letmesinden kiralayaca??n?z t?m ara?lar (mobil vin?, sepetli vin?, v.b ) d?zenli olarak denetimden ge?mekte ve kontrolleri yap?lmaktad?r.?

K?tahya sepetli vin?kiralama hizmetimizi sadece K?tahya'da de?il ?evre illerede verebilmekteyiz.

K?tahya'da kiral?k sepetli vin? hizmeti verdi?imiz noktalar;

 • K?tahya?merkez
 • Alt?nta? ? ? ? ??
 • Aslanapa
 • ?avdarhisar
 • Domani?
 • Dumlup?nar
 • Emet
 • Gediz
 • ?aphane
 • Pazarlar
 • Tav?anl?
 • Simav
 • Hisarc?k

Kiral?k sepetli vin? hizmeti verdi?imiz ?evre iller;

 • Afyon
 • Bursa
 • Eski?ehir
 • U?ak
 • Manisa
 • Bilecik
 • Bal?kesir

Kiral?k sepetli vin? ihtiya?lariniz i?in mesai saatleri i?erisinde i?letme ofisimizden veya 7/24 irtibat numaralar?m?zdan bize ula?abilirsiniz.

Mobil Teleskopik Vin? Kiralama

?zg?ven Vin?K?tahya Kiral?k vin??hizmetleri;?mobil teleskopik?vin? kiralama?gereksinimlerinizde her zaman siz de?erli m??terilerimizin hizmetindeyiz.

Mobil teleskopik vin?ler?hareketli olmalar? sebebiyle istenilen her yere rahatl?kla g?t?r?lebilir ve her alanda verilen g?revleri yerine getirebilirler.

Ba?ta in?aat ve lojistik olmak ?zere bir?ok alanda mobil vin?ler kullan?lmaktad?r.?Mobil vin?ler?hem zaman hemde i? g?c? maliyetlerini y?ksek oranlarda azaltmaktad?r.

G?n?m?zde firmalar mobil vin?lerin ilk al?m ve i?letim maliyetlerinin y?ksek olmalar? nedeniyle vin? kiralama yoluna gitmektedir.K?tahya ve ?evre illerde vin? kiralama hizmeti veren firmam?z her t?rl? firmaya kiral?k vin? konusunda ??z?m orta?? olmaktad?r.

Firmam?zda kiralanan b?t?n ara?lar?n bak?m, onar?m ve d?zenli denetimleri yap?lmaktad?r.

?zg?ven vin? i?letmesi olarak vin? i?letme ve vin? kiralama i?in gerekli b?t?n belgelere eksiksiz sahip profesyonel bir firmay?z. Ayr?ca ?zg?ven Vin? Kiralama ??letmesi olarak i? g?venli?ine gereken ?nemi itina ile g?stermekte, kanun gere?i gerekli olan i? g?venlik uzmanlar? ile birlikte ?al??maktay?z.

Her i?te oldu?u gibi vin?lerle yap?lan i?lerinde bir tak?m tehlikeleri vard?r. Vin? kiralamadan ?nce firman?n ka? y?ld?r bu sekt?rde oldu?unu, firman?n gerekli ?al??ma belgelerini, ?al??t??? i? g?venli?i firmas?n? sorun.

Siz siz olun elinde hi?bir yasal belgesi bulunmayan, yasalara g?re zorunlu olan i? g?venlik uzman? bulundurmayan firmalarla ?al???p ba??n?z? a?r?tmay?n.

Mobil vin? kiralama?ihtiya?lar?n?zda irtibat numaralar?m?zdan aray?p bizden bilgi isteyebilirsiniz.

?ift K?rma Vin? Kiralama

K?tahya ?ift k?rma vin??kiralama hizmetleri. K?tahya ?zg?ven Vin? olarak?katlanabilir bomlu vin?lerimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz.?K?tahya?ve ?evre illerde?kiral?k vin?lerimizle hizmetinizdeyiz. Vin?lerimizi saatlik, g?nl?k, haftal?k, ayl?k veya daha uzun s?reler i?in kiralayabilirsiniz. Tecr?beli operat?rlerimizle yapt???m?z i?i en k?sa s?rede ve en temiz ?ekilde tamaml?yoruz. Kiral?k vince ihtiyac?n?z varsa bizi aray?n.

Makasl? Platform Kiralama

K?tahya makasl? platform kiralama. Makasl? platform kiralama ihtiya?lar?n?zda ?zg?ven Vin? yan?n?zda.Makasl? platformlara?eklemli personel y?kseltici?de denilmektedir. Makasl? platformlar genellikle kapal? mekanlarda y?ksekte ?al??ma gerektiren i?lerde kullan?lmaktad?r. Makasl? platformlarla b?y?k vin?lerin giremedi?i dar ortamlarda da ?al???labilir. Elektrikli veya ak? ile ?al??an modelleri mevcuttur. Makasl? platformlar de?i?ik y?kseklik ve kapasiteye sahiptir. Bu sebeple?makasl? platform?kiralamadan ?nce ne kadar y?kseklikte ?al??aca??n?z? bilmeniz gerekmektedir.

K?tahya'da?makasl? platform kiralamak?istiyorsan?z do?ru yerdesiniz.

?zg?ven Vin? ??letmesi olarak size bir telefon kadar yak?n?z.

 
Bu site içerisinde yer alan içerik ve görseller Kurtarıcı Yusuf tarafından sağlanmıştır. İlgili kuruluştan izinsiz kullanılamaz. Kaynak gösterilerek iktibas edilemez.

Her hakkı saklıdır. Kurtarıcı Yusuf Copyright © 2016 
  Fatih Sanayi Sitesi 35. Sokak No:37 | Kütahya
Telefon: 0 274 231 98 88 - Gsm: 0 533 662 99 55 - 0 542 611 01 19
Mail: info@kurtariciyusuf.com